Starosta Pleszewski - Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr działka nr 211, ark. mapy 1, obręb Gizałki, gmina Gizałki,

Starosta Pleszewski - Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr działka nr 211, ark. mapy 1, obręb Gizałki, gmina Gizałki,

Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 14-08-19 11:16
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.