Zaproszenie do złożenia oferty - „Wycena nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary.”

5. Zaproszenie do złożenia oferty.
„Wycena nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary.”

Numer sprawy: NR.042.1.55.20201. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem.
3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
4. Załącznik nr 3 - Projekt umowy. 
5. Informacja o wyborze oferty - 05.05.2020 r. Ostatnia zmiana: Zamieszczenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Małgorzata Nadera
Data zmiany: 05-05-20 13:01
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.