Zaproszenie do złożenia oferty - "Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne”.

Zaproszenie do złożenia oferty.
„Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.”
Numer sprawy: NR.6812.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości - obręb Miasto Pleszew.
4. Załącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości - obręb Gołuchów. 
5. Załącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości - obręb Białobłoty i Orlina Duża.
6. Załącznik nr 5 - Wykaz nieruchomości - obręb Miasto Pleszew, ul. Targowa.  
7. Załącznik nr 6 - Wykaz nieruchomości - obręb Wierzchy.
8. Projekt umowy - obręb Gołuchów.
9. Projekt umowy - obręb Miasto Pleszew, ul. Targowa.
10. Projekt umowy - obręb Miasto Pleszew.
11. Projekt umowy - obręb Wierzchy.
12. Projekt umowy - obręb Białobłoty, Orlina Duża. 
13. Informacja o wyborze oferty.

Ostatnia zmiana: Zamieszczenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 27-08-20 10:30
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.