Zaproszenie do złożenia oferty. Zakup rocznej licencji oprogramowania do dwóch urządzeń FortiGate 100E na potrzeby zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Zaproszenie do złożenia oferty.
Zakup rocznej licencji oprogramowania do dwóch urządzeń FortiGate 100E na potrzeby zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
Numer sprawy: NR.272.1.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Umowa. Projekt.
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.
5. Informacja o wyborze oferty. 16. 01. 2020r
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 16-01-20 10:54
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.