13. Zaproszenie do złożenia oferty. Dostawa tabletów na potrzeby prowadzenia sesji w trybie zdalnym w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.

Zaproszenie do złożenia oferty.
Dostawa tabletów na potrzeby prowadzenia sesji w trybie zdalnym w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
Numer sprawy:  NR.272.10.2020


1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
3. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna.
4. Informacja o wyborze oferty - 20.11.2020 r. 

Ostatnia zmiana: Zamieszczenie informacji o wyborze oferty
Zmiany dokonał: Malgorzata Nadera
Data zmiany: 20-11-20 16:21
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.