Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn.Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn.Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego.
Numer sprawy: NR. 272.13.2021

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c0002d03-fc06-4fe7-9358-d37a34a5dec7


3. Identyfikator (ID) postępowania:c0002d03-fc06-4fe7-9358-d37a34a5dec7
Ostatnia zmiana: Wprowadzenie informacji o nowym postępowaniu
Zmiany dokonał: Danuta Mandryk
Data zmiany: 20-09-21 14:55
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.