Kluby Radnych Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

 1. Przewodniczący Klubu Wojciech Maniak - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
 2. Wiceprzewodniczący Klubu Wojciech Barszczewski - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
 3. Przemysław Kazuś- Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
 4. Marek Szewczyk - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL
 5. Radomir Zdunek - Radny z listy Komitetu Wyborczego PSL

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 1. Przewodnicząca Klubu Renata Reszel - Radna z listy Komitetu Wyborczego PIS
 2. Wiceprzewodniczący Klubu Zbigniew Duszczak - Radny z listy Komitetu Wyborczego PIS - rezygnacja z członkostwa w Klubie z dn.11.02.2021
 3. Jolanta Pankowiak - Radna z listy Komitetu Wyborczego PIS
 4. Andrzej Biesiada - Radny z listy Komitetu Wyborczego PIS - 30.03.2021 Wiceprzewodniczący Klubu
 5. Mateusz Bukowski - Radny z listy Komitetu Wyborczego PIS

Klub Radnych "Razem dla Ziemi Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość"

 1. Przewodniczący Klubu Mirosław Kuberka - Radny z listy KW Stow. „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”
 2. Wiceprzewodniczący Klubu Michał Kaczmarek - Radny z listy KW Pleszewskie Stow. "Wspólna Przyszłość"
 3. Krystian Klak - Radny z listy KW Stow. „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”   - rezygnacja z członkostwa w Klubie z dn. 31.01.2019
 4. Zbigniew Rodek - Radny z listy KW Stow. „Razem dla Ziemi Pleszewskiej”

Klub Radnych „Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej"

 1. Przewodniczący Klubu Andrzej Madaliński - Radny z listy KW Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
 2. Wiceprzewodniczący Klubu Mirosław Maruszewski - Radny z listy KW Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
 3. Marian Adamek - Radny z listy KW Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
 4. Leopold Lis - Radny z listy KW Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej
 5. Kopczyński Piotr z listy KW  Pleszewskie Stowarzyszenie "Wspólna Przyszłość"
Ostatnia zmiana: Aktualizacja informacji
Zmiany dokonał: Dorota Drosdowska
Data zmiany: 31-03-21 09:08
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.