Regulamin i Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie - (tekst jednolity) Załącznik nr 2 do uchwały nr CXXXVIII/286/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 14 czerwca 2018r

Załącznik do Regulaminu - Schemat Organizacyjny

Uchwała nr XXVIII/54/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie
Ostatnia zmiana: aktualizacja grafiki
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 24-10-19 10:05
Informacja: Pełny rejestr zmian w niniejszym dokumencie dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.