USŁUGI DLA OSÓB SŁABO SŁYSZĄCYCH ORAZ GŁUCHONIEMYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Pleszewie można załatwiać sprawy posługując się językiem migowym.

Osobą przeszkoloną w tym zakresie jest Pani Izabela Wnuk Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego pokój nr 101, I piętro, budynek A Starostwa, adres e-mail : naczelnikor@powiatpleszewski.pl

Chcąc załatwiać sprawę posługując się językiem nie ma obowiązku wcześniejszego zgłoszenia tego faktu. Wystarczy przyjść do pokoju nr 101. ZAPRASZAMY!

Ostatnia zmiana: Korekta formatowania tekstu
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 06-06-18 18:27
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.