Budownictwo

Uwaga!

Pełen wykaz wzorów pism na oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym: 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#


KARTY USŁUG

Przyjmowanie wniosków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie budowy / robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wydawanie na wniosek inwestora dziennika budowy ( rozbiórki, montażu)

- dotyczy budowy lub robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę ( rozbiórkę ), wykonywanie robót budowlanych 

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach rozbiórki obiektu nie objętego obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

Wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu  na budowę na rzecz innego podmiotu 

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach m.in.:

- spełnienia wymagań samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

- potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

Ostatnia zmiana: Wprowadzenie dokumentu do BIP
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 06-06-18 08:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.