Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2019


Treść sprawozdania do pobrania
Ostatnia zmiana: publikacja ogłoszenia
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 09-06-20 11:55
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.