Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3004 zlokalizowanej na dz. nr 2936/6 przy ul. Warneńczyka w Pleszewie, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa


Zgłoszenie do pobrania
Ostatnia zmiana: publikacja
Zmiany dokonał: Robert Czajczyński
Data zmiany: 20-10-21 14:04
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.