Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Ostatnia zmiana: Maria Ratajczak-Gramala
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 17-05-21 14:14
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.