Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Czermin w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Czermin w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Ostatnia zmiana: Maria Ratajczak-Gramala
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 30-04-21 09:12
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.