Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 14-08-19 08:44
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.