Wykaz nieruchomości Powiatu Pleszewskiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz nieruchomości Powiatu Pleszewskiego przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Ostatnia zmiana: Maria Ratajczak-Gramala
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 31-08-21 11:16
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.