Starosta Pleszewski - Zobowiązuje osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako: działka nr 211, ark. mapy 1, obręb Gizałki, gm. Gizałki.

Starosta Pleszewski - Zobowiązuje osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako: działka nr 211, ark. mapy 1, obręb Gizałki, gm. Gizałki.

Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 14-08-19 11:21
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.