Starosta Pleszewski: - Zobowiązuje osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działka nr 127, ark. mapy 4, obręb Broniszewice, gm. Czermin, księga wieczysta KZ1P/00012989/6.

Starosta Pleszewski: - Zobowiązuje osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej działka nr 127, ark. mapy 4, obręb Broniszewice, gm. Czermin, księga wieczysta KZ1P/00012989/6.

Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 14-08-19 11:23
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.