Starosta Pleszewski - Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr: 127, ark. mapy 4, obręb Broniszewice, gmina Czermin, księga wieczysta KZ1P/00012989/6.

Starosta Pleszewski - Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr: 127, ark. mapy 4, obręb Broniszewice, gmina Czermin, księga wieczysta KZ1P/00012989/6.

Ostatnia zmiana: wprowadzenie informacji
Zmiany dokonał: Maria Ratajczak-Gramala
Data zmiany: 14-08-19 11:12
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.