Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców

Na mocy wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerzono krąg beneficjentów mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis.

By uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

  1. oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawej i o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – załącznik nr 1
  2. oświadczenie dotyczące pomocy de minimis – załącznik nr 2
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 3 lub 4
  4. informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych - pobierz

oraz pozostawić numer telefonu do kontaktu.

Dokumenty należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Po udzieleniu porady Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. (62) 7-429-654


Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawej i o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku
Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące pomocy de minimis
Załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)
Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)
Ostatnia zmiana: aktualizacja zakładki po otwarciu stacjonarnych biur porad prawnych
Zmiany dokonał: Marlena Świątek
Data zmiany: 01-06-21 16:55
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.